Menu

Brandbeveiliging & EI-Classificatie

Glas & Brandveiligheid

Het gebruik van glas in een gebouw schept de mogelijkheid meer natuurlijk licht te laten binnentreden. Natuurlijk licht biedt in een gebouw een veilig en gezond binnenklimaat. De gebruikers hebben een groter gevoel van welbehagen. Elementen zoals licht en warmte kunnen met glas perfect beheerst en geoptimaliseerd worden, het hele jaar door.

Vaak wordt gedacht dat brandcompartimentering enkel met gesloten zware constructies kan gerealiseerd worden. Bij Meyvaert zijn we er als eerste in geslaagd ook deze constructies licht en transparant te maken, maximaal beglaasd. Wij verwerken glas in slanke metalen structuren die het gebouw brandveilig maken. Reeds meer dan 25 jaar wordt geïnvesteerd in brandproeven. Dit laat toe steeds opnieuw de grenzen te verleggen.


Brandveiligheid &  EI classificatie

Wij bieden unieke systemen aan waarmee brandwerende beglaasde constructies kunnen gerealiseerd worden. Alle systemen zijn ontworpen conform de geldende brandnormen. Deze zijn in de Europese normen  EN1634 beschreven onder de naam EI en dat voor 30, 60, 90 of 120 minuten brandweerstand.

Tijdens de test wordt een brand gesimuleerd en wordt de reactie van het constructiegeheel hierop bestudeerd. Aan de volgende 3 criteria moet gedurende de hele testtijd voldaan worden: 

Vlamdichtheid (E)
De vlamdichtheid (E) wordt bepaald a.d.h.v. 3 meetcriteria: 

Warmtestraling (EW)
De warmtestraling (W) is een stralings- fluxmeting aan de  beveiligde zijde op 1 m van het te meten element die niet  meer dan 15 kW/m2 mag bedragen. Dit criterium (W) wordt nooit alleen aangegeven, maar  altijd in aanwezigheid van het dichtheidscriterium (E).

Thermische isolatie (EI)
De thermische isolatie (I) is een criterium dat de temperatuurstijging van de deur aan de beschermde zijde meet.
Om die temperatuurstijging te meten, worden thermokoppels op verschillende standaardlocaties op de deur aangebracht.Verchil tussen EI1 en EI2?

Het verschil tussen EI1 en EI2 heeft te maken met de testmethode:

EI1

EI2

In België is EI1 verplicht.
 

Relatie tussen verschillende standaarden

© 2021 Meyvaert Fire & Security