Menu

Brandbeveiliging & EI-Classificatie

Glas & Brandveiligheid

Het gebruik van glas in een gebouw schept de mogelijkheid meer natuurlijk licht te laten binnentreden. Natuurlijk licht biedt in een gebouw een veilig en gezond binnenklimaat. De gebruikers hebben een groter gevoel van welbehagen. Elementen zoals licht en warmte kunnen met glas perfect beheerst en geoptimaliseerd worden, het hele jaar door.

Vaak wordt gedacht dat brandcompartimentering enkel met gesloten zware constructies kan gerealiseerd worden. Bij Meyvaert zijn we er als eerste in geslaagd ook deze constructies licht en transparant te maken, maximaal beglaasd. Wij verwerken glas in slanke metalen structuren die het gebouw brandveilig maken. Reeds meer dan 25 jaar wordt geïnvesteerd in brandproeven. Dit laat toe steeds opnieuw de grenzen te verleggen.

Brandbeveiliging en EI–classificatie

Wij hebben unieke systemen ontwikkeld waarmee brandwerend beglaasde constructies kunnen gerealiseerd worden. Alle systemen zijn ontworpen conform de geldende brandnormen. Deze zijn onder de Europese normen onderschreven onder de naam EI en dat voor 30, 60, 90 of 120 minuten brandweerstand.

Het principe bestaat erin een brand te simuleren en de reactie van het constructiegeheel hierop te bestuderen. Aan de volgende 3 criteria moet gedurende de hele testtijd voldaan worden: 

  • Mechanische stabiliteit
    Het brandwerend element moet tijdens en na de proef zijn mechanische stabiliteit behouden. 
  • Vlamdichtheid
    Vlammen of ontvlambare gassen mogen niet door spleten of voegen in de constructie gaan. 
  • Thermische isolatie
    De temperatuur op de constructie aan de publiekzijde mag gemiddeld maximum 140°C stijgen of 180°C in gelijk welk punt; ook wanneer de temperatuur in de oven na 30 minuten 821°C en na 60 minuten 925°C is.

 

© 2019 Meyvaert Fire & Security